តើយុវជនជា​ទាសកររបស់អ្នកនយោបាយ?

កម្មវិធី Idea Talk សំរាប់រាត្រីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីអំពី៖ តើយុវជនជាទាសកររបស់អ្នកនយោបាយ ឬយុវជនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្តប់ទៅលើអ្នកនយោបាយ?

© 2019, ខេមបូឌា ដេលី. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission.