សង្គ្រាមពិភពលោកប្រឆាំងមហារោគចម្លងរាតត្បាត Covid 19

0
0

កម្មវិធី Idea Talk សំរាប់រាត្រីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីអំពី៖ តើសង្គ្រាមពិភពលោកប្រឆាំងមហារោគចម្លងរាតត្បាត Covid 19 នឹងបង្កមហន្តរាយដកំរិតណាដល់មនុស្សជាតិទាំងមូល និងកម្ពុជា?

© 2020, ខេមបូឌា ដេលី. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission.