កម្មវិធីIdea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់The Cambodia Daily ថ្ងៃទី២១ធ្នូឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីIdea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់The Cambodia Daily ថ្ងៃទី២១ធ្នូឆ្នាំ២០១៨ កម្មវិធីIdea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់កាសែតThe Cambodia Daily រួមមានព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវាគ្មឹនពិសេស ដោយមានទទូលសំណូរពីប្រិយមិត្តតាមបណ្តាញសង្គម Facebook Liveទៀតផង។

ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តចូលរួមផ្តល់ជាសំណួរ ឬមតិ។

ថ្ងៃទី២១ធ្នូឆ្នាំ២០១៨ សូមអរគុណ!

© 2018, ខេមបូឌា ដេលី. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission.